Selecteer een pagina

Gwen van Valkengoed, directeur, eigenaar van Zomercoaching

Ik ben Zomercoaching in 2010 gestart omdat ik een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van organisaties en hun medewerkers. Als organisatiepsycholoog ligt mijn fascinatie bij de manier waarop mensen met elkaar samenwerken en tot de beste resultaten kunnen komen.

De rode draad in mijn loopbaan is het matchen van mensen met bedrijven, rekening houdend met hun potentieel en wensen. Ik heb me steeds toegelegd op het ontwikkelen van talent en het binden en boeien van medewerkers en leidinggevenden. Welk beleid is hier voor nodig? Welke instrumenten zet je hier voor in? En hoe breng je mensen in verbinding met elkaar met de doelstelling waar de organisatie voor staat. Aanvullend heb ik de opleidingen systemisch coachen en ontwikkelingsgericht coachen gevolgd. Deze sluiten goed aan bij mijn stijl van werken en visie op mensen en organisaties. In 2015 zal dit een vervolg krijgen met de opleiding systeemdynamiek in organisaties.

Opdracht aan het Communicatieplein:

“Ontwerp en vervaardig voor mij een huisstijl, een website en diverse andere communicatie-uitingen.” Deze kleurrijke ontwerpen worden door de relaties van Gwen als zeer positief en vriendelijk ervaren. Onlangs heeft het Communicatieplein een nieuwe site voor Zomercoaching mogen ontwerpen en realiseren.