Selecteer een pagina

Pilot projectplan Dijk van een Delta

Regionale beeldverhalen worden beschouwd als een goed middel om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en gebiedsontwikkeling te stimuleren. Hun exacte vorm en inhoud liggen alleen niet vast. Om het concept ‘regionaal beeldverhaal’ verder uit te werken is in 2009 een plan van aanpak opgesteld voor de ontwikkeling van regionale beeldverhalen. Daarin zijn meerdere pilotprojecten benoemd, die in de periode 2010 – 2012 uitgevoerd worden om te kunnen experimenteren met het concept. Twee pilotprojecten zijn samengesmolten tot de pilot Dijk van een Delta.

Twaalf plekken van ontwikkeling en vier provincies hebben samengewerkt om Dijk van een Delta verder uit te werken tot regionale beeldverhalen voor het rivierengebied en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Delta. Daarvoor is een projectplan opgesteld.

Vraag aan het communicatieplein;Opdracht aan het Communicatieplein

“Vervaardig een huisstijl een website en vele andere communicatie-uitingen voor dit vier jarig pilotproject Dijk van een Delta. het was een zeer interessant project waar vele tientallen bedrijven, instellingen, adviseurs, diverse gemeentes en vier provincies aan deelnamen. Het eindresultaat heeft diverse regionale beeldverhalen opgeleverd die de basis zijn voor verdere gebiedsontwikkeling.