Selecteer een pagina

Het CP

Het CP is in 2004 door Divosa (de vereniging van directeuren van sociale diensten) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het leven geroepen. Ontwikkelingen als het digitaal klantdossier en de Wet werk en bijstand (Wwb) vroegen om een deskundig coördinatiepunt voor de gemeentelijke wereld op het gebied van informatiebeleid. Dit werd het CP.

CP ondersteunt gemeenten bij informatiebeleid, ICT en bedrijfsvoering. Het CP volgt niet alleen de informatiekundige ontwikkelingen op het gebied zoals werk, inkomen, zorg en onderwijs op de voet, ofwel: alle aan inwonerszaken gerelateerde domeinen. Ook brengt het CP in kaart wat die ontwikkelingen betekenen voor het beleid en de uitvoering. En vervolgens wat dat vraagt van de ICT en bedrijfsvoering. Ook ondersteunt het CP gemeenten bij de implementatie en aanpassing van (nieuwe) landelijke ICT-voorzieningen die daarbij komen kijken, evenals bij de (her)inrichting van de bedrijfsvoering.

Opdracht aan Het Communicatieplein:

Ontwerp en vervaardig een huisstijl en diverse folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal. Deze uitingen zijn iontworpen in samenwerking met Martin Melis van Studio Martin Melis.